บริษัท ธนูสิงห์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด <== จำหน่าย ติดตั้ง ขาย ออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส เคลือบบ่อ เคลือบพื้น โรงงานไฟเบอร์กลาส==>
ถังเก็บน้ำ        
 
 
 
     
     
ถังบำบัดน้ำเสีย        
 
 
 
     
     
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส        
 
 
 
     
     
อุปกรณ์เสริม        
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
     
  งานเคลือบไฟเบอร์   ถังเก็บน้ำ ทรงนอน   ถังเก็บน้ำ ทรงนอน 10Q
  มิราเบล พัทยาใต้   บจก.โทเอเน็ค (ประเทศไทย)   เครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
::: มาตราฐานคุณภาพน้ำ  
  พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตราฐาน ที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
  คุณภาพน้ำและการจัดการ มาตราฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
  ระบบบำบัดน้ำเสีย มาตราฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค
  ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย คู่มือการจัดการน้ำเสีย
  ที่มา : : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม More..
ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !
กรมควบคุมมลพิษ คลังปัญญา กรมทรัพยากรน้ำ  
>
บริษัท ธนูสิงห์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
.....จำหน่าย ติดตั้ง ขาย ออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส
เคลือบบ่อ เคลือบพื้น โรงงานไฟเบอร์กลาส ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จากประสบการณ์
อันยาวนานในการคิดค้นและพัฒนาทุกๆ ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองประโยชน์
ใช้สอยได้อย่างสูงสุดและยังคงไว้ซึ่งความสวยงาม และนี่คือ...อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา
 ....บริษัทผู้ผลิต จำหน่าย ออกแบบ และให้บริการเกี่ยวกับระบบการจัดน้ำเสีย
มีประสบการณ์ในด้าน ผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้านจัดสรร เทศบาล ฯลฯ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย
สามารถบำบัดน้ำเสียได้น้ำทิ้ง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรวดเร็วที่สุด ควบคุม
ระบบน้ำเสียด้วยช่างผู้ชำนาญการ และทีมดำเนินงานที่มีคุณภาพ รับรองผลการดำเนินงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษทดสอบประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
QR-CODE www.thanusing.com // ผลิต จำหน่าย ถังไฟเบอร์กลาส ระบบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 081-840-3398, 081-555-0306
 
ถังเก็บน้ำ
  ถังทรงตั้ง
  ถังทรงนอน
  ถังทรงกรวยแก้ว
ถังบำบัดน้ำเสีย
  ถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
    ถัง Sats
    ถังดักไขมัน
  ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่
    Separation Tank
    Aerobic Digestion Tank
    Aeration Tank
    Sedimentation Tank
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
  สระน้ำ
  เรือปั่น
  FRP Dueting
อุปกรณ์เสริม
  AIR Pump
  Media
  Cover
  Flex
  Seed
  Sand Filter
  ฯลฯ